Sprekende referenties

Bronicro voerde reeds tal van restauratiewerken uit voor:
*kerken (o.a. St.Eligius, St.-Jacobskerk, St.-Norbertuskerk te Antwerpen, St.-Remigius te Baarle-Hertog).

*musea (o.a. St.-Dimpna- en gasthuismuseum te Geel, Kunsthistorisch museum Mayer van de Berg te Antwerpen).

*openbare gebouwen, particuliere woningen, en kantoren, o.a. Provinciebestuur van Antwerpen.

*kunstcollecties in zilver en brons (musea en privé).